Vedtægt

Before using the HTTPS://BIRDYWING.DK/ online store, the Customers are required to read the Regulations.

 ONLINE STORE REGULATIONS

HTTPS://BIRDYWING.DK/

 1. Generelle bestemmelser
 2. Definitioner
 3. Type og omfang af elektroniske tjenester
 4. Betingelser for levering og indgåelse af kontrakter om levering af elektroniske tjenesteydelser
 5. Betingelser for indgåelse af salgskontrakter
 6. Betalingsmetoder
 7. Omkostninger, leveringstidspunkt og leveringsmetoder
 8. Betingelser for opsigelse af kontrakter om levering af elektroniske tjenesteydelser
 9. Produktgaranti
 10. Klageprocedure
 11. Retten til at hæve kontrakten
 12. Intellektuel ejendomsret
 13. Bestemmelser vedrørende iværksættere (B2B)
 14. Afsluttende bestemmelser

GENERELLE BESTEMMELSER

 1. Onlinebutikken, der drives på adressen HTTPS://BIRDYWING.DK/, drives af virksomheden Birdywing – MARIAN SIKORA, der er registreret i det centrale register og oplysninger om økonomisk aktivitet i Republikken Polen, som føres af ministeren med ansvar for økonomi, adresse på forretningsstedet og adressen for service: ul. Fantazja 32, Gorzyce , NIP : 8672229368 , e-mailadresse: [email protected] , tlf.  +48 783517443.
 2. Butikken HTTPS://BIRDYWING.DK/ drives på de vilkår, der er fastsat i disse bestemmelser.
 3. Regulativet definerer de typer og omfanget af de tjenester, der leveres elektronisk af BIRDYWING Store , reglerne for levering af disse tjenester, betingelserne for indgåelse og opsigelse af kontrakter om levering af elektroniske tjenester og produktsalgsaftaler samt klageproceduren.
 4. Hver tjenestemodtager er ved at tage skridt til at bruge BIRDYWING Stores elektroniske tjenester forpligtet til at overholde bestemmelserne i disse bestemmelser.
 5. Forudsætningen for at kunden kan afgive en ordre i butikken er, at han læser bestemmelserne og accepterer dem på tidspunktet for afgivelsen af ordren.
 6. BIRDYWING-butikken udfører detailsalg af produkter via internettet i Polen og andre EU-lande.
 7. De produkter, der tilbydes i butikken, er nye, fri for juridiske fejl og er lovligt markedsført på det polske marked.
 8. I spørgsmål, der ikke er omfattet af disse bestemmelser, gælder følgende bestemmelser
 9. Lov om levering af elektroniske tjenester af 18. juli 2002 (lovtidende nr. 144, punkt 1204, med ændringer),
 10. lov om forbrugerrettigheder af 30. maj 2014 (lovtidende af 2014, punkt 827),
 11. lov om borgerlig ret af 23. april 1964 (lovtidende nr. 16, punkt 93, som ændret) og andre relevante bestemmelser i polsk lovgivning.

DEFINITIONER

 1. ARBEJDSDAG – en dag fra mandag til fredag, undtagen helligdage.
 2. TILMELDINGSFORMULAR – en formular, der findes på webstedet https://birdywing.dk/, og som giver dig mulighed for at oprette en konto.
 3. ORDER FORMULAR – en formular, der findes på webstedet https://birdywing.dk/, og som gør det muligt at afgive en ordre.
 4. FORBRUGER – en fysisk person, der foretager en juridisk transaktion med iværksætteren, som ikke er direkte relateret til dennes forretnings- eller erhvervsaktivitet.
 5. KUNDE – en tjenestemodtager, der har til hensigt at indgå eller har indgået en salgsaftale med Sælgeren.
 6. KONTO – markeret med et individuelt navn (login) og password, et sæt ressourcer i Tjenesteyderens IT-system, hvor Tjenesteydelsesmodtagerens data indsamles, herunder oplysninger om afgivne Ordrer.
 7. BETINGELSER – disse Butiksbestemmelser.
 8. STORE – Tjenesteudbyderens online butik, der drives på https://birdywing.dk/ . Sælger, Tjenesteyder – Birdywing – MARIAN SIKORA , NIP 8672229368 ul .  Fantazja 32, Gorzyce, e-mail-adresse: [email protected] , tlf.  +48 783517443 ..
 9. PRODUKT – en løsøregenstand eller tjenesteydelse, der er tilgængelig i butikken, og som er genstand for salgsaftalen mellem kunden og sælgeren.
 10. SALGSAFTALE – salgsaftale om produkter indgået mellem kunden og sælgeren via butikken.
  Tjenestemodtager – en fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhed uden juridisk personlighed, som ifølge loven har retsevne til at bruge den elektroniske tjeneste.
 11. ELEKTRONISK TJENESTE – en tjeneste, der leveres elektronisk af Tjenesteudbyderen til Tjenestemodtageren via Butikken.
 12. ORDER – Kundens viljeerklæring, der udgør et tilbud om at indgå en produktsalgsaftale med Sælgeren.

TYPE OG OMFANG AF ELEKTRONISKE TJENESTER

 1. Tjenesteudbyderen muliggør brugen af elektroniske tjenester via butikken, f.eks:
 2. indgåelse af produktsalgsaftaler,
 3. at føre en konto i butikken.
 4. Levering af elektroniske tjenester til kunderne i butikken finder sted på de betingelser, der er angivet i bestemmelserne.
 5. Tjenesteudbyderen har ret til at lægge reklameindhold ud på butikkens websted. Dette indhold er en integrerende del af butikken og de materialer, der præsenteres i butikken.

BETINGELSER FOR LEVERING OG INDGÅELSE AF KONTRAKTER OM LEVERING AF ELEKTRONISKE TJENESTEYDELSER

 1. Tjenesteudbyderens levering af de elektroniske tjenester, der er specificeret i kapitel III, punkt 1, i forordningerne, er gratis .
 2. Den periode, for hvilken kontrakten er indgået:
 3. Kontrakten om levering af elektroniske tjenester, der består i at føre en konto i butikken, indgås på ubestemt tid.
 4. Kontrakten om levering af elektroniske tjenester, der består i muligheden for at afgive en ordre i butikken, indgås for en bestemt periode og ophører, når ordren er afgivet, eller kunden ophører med at afgive den.
 5. Tekniske krav, der er nødvendige for samarbejdet med det ikt-system, som tjenesteudbyderen anvender:
  1. en computer med internetadgang,
  2. adgang til e-mail,
  3. webbrowser,
  4. aktivering af cookies og Javascript i webbrowseren.
 6. Tjenestemodtageren er forpligtet til at bruge butikken på en måde, der er i overensstemmelse med loven og moralsk forsvarlig måde med respekt for tredjeparters personlige rettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder.
 7. Tjenestemodtageren er forpligtet til at indtaste data i overensstemmelse med de faktiske forhold.
 8. Tjenestemodtageren har forbud mod at levere ulovligt indhold.

BETINGELSER FOR INDGÅELSE AF SALGSAFTALER

 1. Oplysningerne på butikkens websted udgør ikke et tilbud i henhold til loven. Ved at afgive en Bestilling afgiver Kunden et tilbud om at købe et bestemt Produkt på de betingelser, der er angivet i beskrivelsen af det.
 2. Produktprisen, der vises på butikkens websted, er angivet i polske zloty (PLN) og omfatter alle ingredienser. Prisen omfatter ikke leveringsomkostninger.
 3. Den produktpris, der er vist på butikkens websted, er bindende på det tidspunkt, hvor kunden afgiver sin bestilling. Denne pris ændres ikke, uanset prisændringer i butikken, som kan forekomme for enkelte produkter, efter at kunden har afgivet en ordre.
 4. Produkter i kampagnen (udsalg) har et begrænset antal stk. og Ordrer på dem vil blive behandlet i den rækkefølge, de modtages, indtil lageret af et givet Produkt er opbrugt.
 5. For at afgive en Bestilling er det ikke nødvendigt for Kunden at registrere en Konto i Butikken.
 6. Bestillinger kan afgives via webstedet ved hjælp af bestillingsformularen (Store https://birdywing.dk/) – 24 timer i døgnet hele året rundt.
 7. Butikken udfører Ordrer afgivet mandag til fredag i butikkens arbejdstid, dvs. fra 8:00 til 18:00.  Ordrer, der afgives på arbejdsdage efter kl. 16.00 på lørdage, søndage og helligdage, vil blive behandlet den næste hverdag.
 8. Indgåelse af salgsaftalen.
  1. For at indgå en salgsaftale er det nødvendigt, at kunden på forhånd indsender en ordre ved hjælp af de metoder, som sælgeren stiller til rådighed.
  2. Efter at have afgivet ordren bekræfter sælgeren straks sin modtagelse ved at acceptere ordren, hvilket binder kunden med sin ordre. Bekræftelse af modtagelse og accept af Ordren til gennemførelse sker ved at sende en e-mail, som indeholder en meddelelse:
   • bekræftelse af alle væsentlige elementer i bekendtgørelsen,
   • en erklæring om retten til at træde tilbage fra kontrakten,
   • en vejledning om fortrydelsesretten,
   • disse bestemmelser.
  3. Når kunden har modtaget den e-mail, der er nævnt i punkt 8, litra b), indgås der en salgsaftale mellem kunden og sælgeren.
 9. Hver salgsaftale bekræftes med et købsbevis, der vedlægges pakken.

BETALINGSMETODER

 1. Sælgeren tilbyder følgende betalingsmetoder:
 2. betaling ved levering for den såkaldte download,
 3. betaling via elektroniske betalingstjenester (tpay.com).
 4. I tilfælde af betaling ved bankoverførsel skal betalingen foretages til bankkontonummeret
  98 1020 4913 0000 9502 0162 3198 ( PKO BP .) Birdywing – MARIAN SIKORA , NIP 8672229368 ul. Fantazja 32, Gorzyce. I overførslens titel anføres “Order No. …… …”
 5. I tilfælde af betaling ved levering sendes pakken efter kontrol af, at adresseoplysningerne er korrekte.
 6. I tilfælde af betaling via elektroniske betalingstjenester foretager kunden betalingen inden ordreens påbegyndelse. Elektroniske betalingstjenester gør det muligt at foretage betalinger med kreditkort eller hurtig overførsel fra udvalgte polske banker. Produktet sendes først, når det er betalt.
 7. Kunden er forpligtet til at betale prisen i henhold til salgsaftalen inden for 3 arbejdsdage fra datoen for dens indgåelse, medmindre andet er fastsat i salgsaftalen.

OMKOSTNINGER, LEVERINGSTID OG -METODER

 1. Leveringsomkostningerne for produkterne fastsættes under bestillingsprocessen og afhænger af valget af betalingsmetode og leveringsmetode for det købte produkt.
 2. Produkter, der købes i butikken, sendes via et kurerfirma ( DPD ).
 3. Kunden kan afhente Produktet personligt på følgende adresse: ul. Fantazja 32 Gorzyce 39-42 Gorzyce
 4. Leveringsdatoen for Produktet består af tidspunktet for færdiggørelse af Produktet og tidspunktet for levering af Produktet af fragtmanden:
 5. Tiden for færdiggørelse af produktet er fra 3 til 10 arbejdsdage.
 6. Transportørens levering af produktet finder sted på den dato, som transportøren oplyser, dvs. fra 1 til 2 arbejdsdage (levering finder kun sted på arbejdsdage, undtagen lørdage, søndage og helligdage).

BETINGELSER FOR OPSIGELSE AF KONTRAKTER OM LEVERING AF ELEKTRONISKE TJENESTER

 1. Opsigelse af kontrakten om levering af elektroniske tjenester:
 2. En kontrakt om levering af elektroniske tjenester af vedvarende og tidsubegrænset karakter (vedligeholdelse af en konto) kan opsiges.
 3. Tjenestemodtageren kan opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning og uden begrundelse ved at sende en erklæring herom pr. e-mail til følgende adresse: [email protected]
 4. Tjenesteudbyderen kan opsige kontrakten om levering af elektroniske tjenester af vedvarende og tidsubegrænset karakter i tilfælde af, at tjenestemodtageren overtræder bestemmelserne, navnlig hvis han leverer ulovligt indhold efter en forgæves forudgående opfordring til at ophøre med overtrædelserne med en passende frist. I et sådant tilfælde udløber kontrakten efter 7 dage fra datoen for afgivelse af erklæringen om at ville opsige den (opsigelsesfrist).
 5. Opsigelsen fører til, at retsforholdet ophører med virkning for fremtiden.
 6. Tjenesteudbyderen og tjenestemodtageren kan til enhver tid opsige kontrakten om levering af elektroniske tjenester efter aftale mellem parterne.

 

PRODUKTGARANTI

 1. Alle produkter, der tilbydes i butikken, har en producentgaranti, der gælder på Republikken Polens område.
 2. Garantiperioden for Produkterne er 12 måneder og regnes fra datoen for levering af Produktet til Kunden.
 3. Det dokument, der giver ret til garantibeskyttelse, er købsbeviset: en kvittering eller en faktura.
 4. Klager over mekaniske skader på pakker, der er opstået under transport, vil kun blive behandlet på grundlag af den skadesrapport, der er udarbejdet på dagen for modtagelsen af pakken. Rapporten skal være underskrevet af kureren (leverandøren) og kunden “;

KLAGEPROCEDURE

 1. Garantikrav:
 2. Grundlaget og omfanget af sælgers ansvar over for kunden, som er forbruger, i henhold til garantien, der dækker fysiske og juridiske mangler, er specificeret i loven om civilret af 23. april 1964 (lovtidende nr. 16, punkt 93, med senere ændringer).
 3. Meddelelser om mangler ved produktet og indsendelse af en relevant anmodning kan ske via e-mail til følgende adresse: [email protected]
 4. I ovennævnte e-mail skal du give så mange oplysninger og omstændigheder som muligt om genstanden for reklamationen, navnlig arten og datoen for uregelmæssighedens forekomst samt kontaktoplysninger. Oplysningerne vil i høj grad lette og fremskynde sælgerens behandling af klagen.
 5. Når det er nødvendigt for vurderingen af fysiske mangler ved produktet, skal den afleveres til følgende adresse:  Ul. Fantazja 32 Gorzyce 39-432
 6. Sælgeren vil svare på Kundens anmodning omgående, senest inden for 14 dage. Svaret på klagen sendes til den e-mailadresse, som Kunden har oplyst, eller på anden måde, som Kunden har oplyst.
 7. I tilfælde af en klage fra en Kunde, der er en Forbruger – er det at undlade at behandle klagen inden for 14 dage ensbetydende med at tage den i betragtning.
  I forbindelse med klagen fra Kunden, der er en Forbruger, dækker Sælgeren omkostningerne til afhentning, levering og udskiftning af Produktet med et produkt uden mangler.
 8. Klager i forbindelse med tjenesteyderens levering af elektroniske tjenester: Klager i forbindelse med levering af elektroniske tjenester via butikken kan af tjenestemodtageren indsendes pr. e-mail til følgende adresse: [email protected]
 9. I ovennævnte e-mail bedes du give så mange oplysninger og omstændigheder som muligt om emnet for klagen, navnlig typen af uregelmæssighed og datoen for dens forekomst samt kontaktoplysninger. Disse oplysninger vil i høj grad lette og fremskynde tjenesteyderens behandling af klagen.
 10. Tjenesteyderens behandling af klagen finder sted straks og senest inden for 14 dage.
 11. Tjenesteyderens svar på klagen sendes til den e-mailadresse, som kunden har oplyst i klagen, eller på anden måde, som kunden har oplyst.

RETTEN TIL AT TRÆDE TILBAGE FRA KONTRAKTEN

 1. En kunde, der også er forbruger, og som har indgået en fjernsalgsaftale, kan fortryde den uden begrundelse ved at afgive en skriftlig erklæring herom inden for 14 dage. For at overholde denne frist er det tilstrækkeligt at sende den af butikken udleverede erklæring om fortrydelsesret fra aftalen.
 2. I tilfælde af fortrydelse af aftalen betragtes købsaftalen som ugyldig, og forbrugeren er frigjort fra alle forpligtelser. Det, som parterne har bevidnet, returneres uændret, medmindre ændringen var nødvendig inden for den almindelige forvaltning. Returneringen skal ske straks, senest inden for 14 dage.
 3. Forbrugeren er ansvarlig for et fald i produktets værdi som følge af brug af produktet på en måde, der går ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion.
 4. Sælgeren refunderer produktets værdi sammen med omkostningerne ved levering af produktet ved hjælp af samme betalingsmetode som forbrugeren har anvendt, medmindre forbrugeren udtrykkeligt har accepteret en anden metode til returnering, som ikke medfører omkostninger for ham.
 5. Hvis forbrugeren har valgt en anden leveringsmetode for produktet end den billigste standardleveringsmetode, der tilbydes af butikken, er sælgeren ikke forpligtet til at refundere de ekstra omkostninger, som forbrugeren har haft.
 6. Forbrugeren, der trækker sig tilbage fra salgsaftalen i overensstemmelse med punkt 1 i dette kapitel, bærer kun omkostningerne ved at returnere produktet til sælgeren.
 7. Den fjortendagesperiode, inden for hvilken forbrugeren kan træde tilbage fra aftalen, regnes fra den dag, hvor forbrugeren tog produktet i besiddelse.
 8. Forbrugeren har ikke ret til at fortryde en fjernsalgsaftale i forbindelse med en salgsaftale:
 9. hvor genstanden for tjenesteydelsen er en ikke-præfabrikeret vare, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller tjener til at opfylde dennes individuelle behov,
 10. hvis tjenesteydelsen vedrører en vare, der leveres i en forseglet emballage, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnehensyn ikke kan returneres efter åbning af emballagen, hvis emballagen er blevet åbnet efter leveringen.
 11. Både sælgeren og kunden (forbrugeren) har ret til at hæve salgsaftalen, hvis den anden part ikke opfylder sine forpligtelser inden for en nøje fastsat frist.

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

 1. Alt indhold på hjemmesiden https://birdywing.dk/ er beskyttet af ophavsret og tilhører virksomheden – Birdywing – MARIAN SIKORA , NIP 8672229368 ul. Fantazja 32, Gorzyce. Tjenestemodtageren bærer det fulde ansvar for den skade, der påføres tjenesteudbyderen som følge af brug af indhold på https://birdywing.dk/-webstedet uden tjenesteudbyderens samtykke.
  Enhver brug af nogen uden tjenesteudbyderens udtrykkelige skriftlige samtykke af nogen af de elementer, der udgør indholdet og indholdet af hjemmesiden https://birdywing.dk/, er en overtrædelse af tjenesteudbyderens ophavsret og medfører civil- og strafferetligt ansvar.

 

BESTEMMELSER VEDRØRENDE IVÆRKSÆTTERE (B2B)

 1. Dette kapitel indeholder bestemmelser, der kun gælder for kunder, som ikke er forbrugere.
 2. Sælgeren har ret til at træde tilbage fra den salgsaftale, der er indgået med en kunde, som ikke er en forbruger, inden for 14 arbejdsdage fra datoen for aftalens indgåelse. Fortrækningen af salgsaftalen kan i dette tilfælde ske uden begrundelse og giver ikke anledning til krav fra den kunde, der ikke er forbruger, mod sælgeren.
 3. Sælgeren har ret til at begrænse de betalingsmetoder, som han stiller til rådighed for kunder, der ikke er forbrugere, herunder at kræve forudbetaling af en del af eller hele salgsprisen, uanset hvilken betalingsmetode kunden har valgt, og uanset om salgsaftalen er indgået eller ej.
 4. Fordelene og byrderne i forbindelse med produktet samt risikoen for utilsigtet tab eller beskadigelse af produktet overgår til den kunde, der ikke er forbruger, når sælgeren overlader produktet til transportøren. I et sådant tilfælde er sælgeren ikke ansvarlig for tab, defekter eller skader på produktet, der opstår fra det øjeblik, hvor produktet accepteres til transport, og indtil det leveres til kunden, samt for forsinkelser i forbindelse med transporten af forsendelsen.
 5. Hvis produktet sendes til kunden via en transportør, er kunden, som ikke er forbruger, forpligtet til at kontrollere pakken i tide og på den måde, der er vedtaget for sådanne pakker. Hvis den konstaterer, at produktet er gået tabt eller beskadiget under transporten, er den forpligtet til at foretage alle nødvendige handlinger for at fastslå transportørens ansvar.
 6. Tjenesteudbyderen kan opsige aftalen om levering af elektroniske tjenester med øjeblikkelig virkning og uden begrundelse ved at sende en opsigelsesmeddelelse til tjenestemodtageren, som ikke er forbruger.

ENDELIGE BESTEMMELSER

 1. Aftaler, der indgås via butikken, indgås i overensstemmelse med polsk lovgivning.
 2. I tilfælde af at en del af forordningerne ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, finder de relevante bestemmelser i polsk lovgivning anvendelse i stedet for den anfægtede bestemmelse i forordningerne.
 3. Eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med salgsaftalerne mellem butikken og forbrugerne, skal først løses ved forhandling med henblik på en mindelig bilæggelse af tvisten. Hvis dette imidlertid ikke er muligt eller ikke er tilfredsstillende for en af parterne, vil tvister blive løst af en kompetent almindelig domstol i overensstemmelse med punkt 4 i dette kapitel.
 4. Bilæggelse af tvister ved domstolene:
 5. Alle tvister, der opstår mellem tjenesteudbyderen og tjenestemodtageren (kunden), som også er forbruger, skal forelægges for de kompetente domstole i overensstemmelse med bestemmelserne i den civile retsplejelov af 17. november 1964 (lovtidende nr. 43, punkt 296, med senere ændringer).
 6. Alle tvister, der opstår mellem tjenesteudbyderen og tjenestemodtageren (kunden), som ikke også er forbruger, skal forelægges for den domstol, der har jurisdiktion over tjenesteudbyderens hjemsted.
 7. Kunden, der er forbruger, har også ret til at benytte sig af udenretslig tvistbilæggelse, navnlig ved efter afslutningen af klageproceduren at indgive en ansøgning om at indlede mægling eller en ansøgning om at få sagen behandlet af en voldgiftsret (ansøgningen kan downloades fra webstedet http://www.uokik.gov. pl / download.php? file = 6223). Listen over de permanente forbrugervoldgiftsretter, der opererer ved de provinsielle inspektorater for handelsinspektionen, findes på webstedet: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Forbrugeren kan også benytte sig af den gratis hjælp fra en poviat (kommunal) forbrugerombudsmand eller en social organisation, hvis lovbestemte opgaver omfatter forbrugerbeskyttelse. Det er gratis at få erstatning uden for domstolene efter afslutningen af klageproceduren.

 

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Cookie -lov
Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores websted. Ved at surfe på dette websted accepterer du vores brug af cookies.
AcceptMore info